Total visitas á páxina

jueves, 3 de noviembre de 2011

Índice de urls dos meus blogs

Arqueología y P. 2015: http://arqueologia2015-patinho.blogspot.com.es/
Arqueología y P. 2014: http://arqueologia2014-patinho.blogspot.com.es/
Arqueología y P. 2013: http://arqueologia2013-patinho.blogspot.com.es/
Arqueología y P. 2012: http://arqueologia2012-patinho.blogspot.com/
Arqueología y P. 2011: http://arqueologia2011patinho.blogspot.com/
Arqueología y P. 2010: http://arqueologia-2010.blogspot.com/
Arqueología y P. 2009: http://arqueologia2009-patinho.blogspot.com/
Arqueología y P. 2008: http://arqueologia-patinho.blogspot.com.es/
Destrucción do Patrimonio 2000-2003: http://destruccionpatrimonio-patinho.blogspot.com/
Destrucción do Patrimonio 2004-2007: http://destruccionpatrimonio2004-07-patinho.blogspot.com/
Destrucción do Patrimonio 2007-2008: http://destruccionpatrimonio2007-8.blogspot.com/

Noticias de Prensa de Dubra 2015: http://dubra2015.blogspot.com.es/
Noticias de Prensa de Dubra 2014: http://dubra2014-patinho.blogspot.com.es/
Noticias de Prensa de Dubra 2013: http://dubra2013-patinho.blogspot.com.es/
Noticias de Prensa de Dubra 2012: http://dubra2012-patinho.blogspot.com/
Noticias de Prensa de Dubra 2011: http://dubra-2011-patinho.blogspot.com/
     "                "                "    2010: http://dubra-2010-patinho.blogspot.com/
     "                "                "    2009: http://valdodubra2009.blogspot.com/
     "                "                "    2008: http://valdodubra-patinho.blogspot.com/
A Pedra do Home: http://apedradohome-patinho.blogspot.com/
Pedras singulares de Val do Dubra: http://pedras-dubra-patinho.blogspot.com/
Igrexas e cruceiros de Val do Dubra: http://iglesiasvaldodubra-patinho.blogspot.com/
Rial C.F.: http://rialcf-patinho.blogspot.com/
Calendario e resultados do Rial C.F. da tempada 2013-14: http://calendarioeresultados-
Dubra-historia: http://dubra-historia-patinho.blogspot.com/
Inauguración da Cooperativa de Rial: http://cooprial-patinho.blogspot.com/
Fotos de Val do Dubra: http://fotosdevaldodubra-patinho.blogspot.com/
Personaxes ilustres de Val do Dubra: http://personaxes-patinho.blogspot.com/
Documentos antigos de Val do Dubra: http://documentos-patinho.blogspot.com/
Camiños  antergos de Val do Dubra: http://caminhos-patinho.blogspot.com/
Castros de Val do Dubra: http://castrosdevaldodubra-patimho.blogspot.com/
Cruceiro con pedra da serpe no cemiterio de Rial: http://cruceirorial-patinho.blogspot.com/
Toponimia de Val do Dubra: http://toponimiadevaldodubra-patinho.blogspot.com/
Fauna e flora de Val do Dubra: http://faunadubra-patinho.blogspot.com.es/
Aceña do Gaitaneiro(Rial-Val do Dubra-A Coruña): http://acenha-patinho.blogspot.com.es/
Costumes e festas de Val do Dubra: http://etnografiadubra-patinho.blogspot.com.es/
Seitura, malla e limpa do trigo: http://seituramalla-patinho.blogspot.com.es/

Dombate: http://dombate-patinho.blogspot.com/
Fotos de Dombate: http://fotosdombate-patinho.blogspot.com.es/
Matar por placer: http://matarplacer-patinho.blogspot.com/
O Pórtico da Gloria: http://portico-patinho.blogspot.com/
Personalmente: http://inhabilitacionalcaldedubra-patinho.blogspot.com/
patinho.blogspot.com.es/
Maianas(Pandereteiras da Amaía): http://amaianas-patinho.blogspot.com/
Vías Atlánticas: http://viasatlanticas-patinho.blogspot.com/
Abora III: http://aboraiii-patinho.blogspot.com/
As miñas fotos antigas: http://fotoant-patinho.blogspot.com.es/
La mentira de los reyes magos: http://reismagos-patinho.blogspot.com/
Mentiras sobre Xesús Cristo: http://mentirasxesus-patinho.blogspot.com.es/
Fraga: Franquista e Fascista: http://fragafrancofascista-patinho.blogspot.com/
Justicia bajo Política: http://justicia-politica-patinho.blogspot.com/
Esvástica: http://esvastica-patinho.blogspot.com/
La mentira de las religiones: http://religionesmentira-patinho.blogspot.com.es/
Dereita e Esquerdas. Política: http://dereitaesquerda-patinho.blogspot.com.es/
Políticos en Hespanha: http://politicos-patinho.blogspot.com.es/
Historia resumida de Galiza: http://historiagaliza-patinho.blogspot.com.es/
Feijóo: catro anos de engano: http://feijooengano-patinho.blogspot.com.es/
Festas do calendario celta: http://calendariocelta-patinho.blogspot.com.es/
Un ano despois, un ano con Rajoy: http://unanodespois-patinho.blogspot.com.es/
Contos contados por rajoy: http://contosrajoy-patinho.blogspot.com.es/
Ata cando abusarás, Feijóo: http://atacandoabusaras.blogspot.com.es/
Os Borbóns: monarquía e desastre: http://borbons-patinho.blogspot.com.es/